Jan Markel, autor

Veškeré živé akce od dubna 2016 autor pořádá v rámci projektu Prodej se. Líp. Informace najdete na webu autora nebo na Prodej se. Líp.

www.janmarkel.cz          www.prodejselip.cz